RODALINETS

Equip

El nostre equip

L’equip el composem quatre estudiants de l’Escola d’Enginyeria de la Universitat Pompeu Fabra dirigits per un professor amb més de vint anys d’experiència en temes de mobilitat